Supervision

Udtrykket bruges i dag om mange former for konsultativ bistand, men er særligt kendetegnet ved at beskæftige sig med snittet mellem “fag” og “person”. Supervision er en guided læreproces i, hvordan man udvikler sig som fagperson i fag, hvor man sætter personlige egenskaber i spil rent fagligt. I supervision er jeg derfor opmærksom på, hvilke personlige ressourcer den enkelte trækker på med blik for de muligheder og udfordringer det giver. Og i gruppesupervision vil jeg kvalificere forskellene både af respekt for individuel stil, men også for at gruppen kan trække på hinandens forskellighed og supplere og justere hinanden, og forhåbentlig opleve glæden ved gensidig faglig udvikling.

Supervision er ikke konfliktløsning, ledelsesbistand, krisehjælp eller terapi. Supervisionens rammer aftales altid med leder. Supervision forudsætter frivillig deltagelse.