Velkommen til Krydsfeltet.

En psykologvirksomhed der er specialiseret i forløb tilpasset klienten fremfor forløb rettet mod bestemte diagnoser eller problemstillinger. Dette er ikke kun et “værdi-signal”, men kommer også til udtryk i en bred erfaring og viden, som opdateres løbende.

Metodisk trækker jeg på tilknytningsteori, eksistensiel fænomenologi og mentaliseringsbaseret behandling.